Domenii de practică

 

LITIGII : asigurăm asistență și reprezentare, analiza dosarelor, redactarea cererilor de chemare în judecată sau a întâmpinărilor.

 

Drept civil: problemele proprietății, partaje judiciare, probleme de succesiune, grănițuiri, înființarea și modificarea de asociații și fundații.

 

Drept societar: înființarea și modificarea societăților comerciale, încetarea societăților comerciale, excluderea de asociați, fuziuni, achiziții, divizări, dizolvări, lichidări.

 

Insolvență: redactare cereri de deschidere a procedurii insolvenței (faliment, reorganizare), asistarea și reprezentarea în procedurile de insolvență.

 

Drept fiscal: cereri și contestații către organele fiscale, asistarea cu ocazia inspecțiilor fiscale, acțiuni în justiție împotriva deciziilor de impunere și a altor acte emise de organele fiscale.

 

Drept administrativ: cereri către organele administrației publice locale și centrale, acțiuni în contencios administrativ.

 

Dreptul muncii: încheierea și modificarea contractelor individuale de muncă și a contractelor colective de muncă, litigii de muncă legate de sancțiuni disciplinare, concedieri, drepturi salariale, aplicarea și interpretarea contractelor.

 

Dreptul contractelor: redactarea contractelor, negocierea contractelor, designul contractual, aplicarea și interpretarea contractelor, litigii izvorâte din aplicarea și interpretarea contractelor.

 

Dreptul familiei: divorțuri, partaje, încredințare minori, pensii de întreținere, drepturile minorilor.

 

Recuperări creanțe: analiza cazurilor de creanțe neperformante, identificarea măsurilor de securizare a creanțelor, demersuri pre-litigioase pentru recuperarea creanțelor, litigii pentru recuperarea creanțelor.

 

Executări silite: redactare cereri de executare, contestații la executare, asistarea și reprezentarea pe toată durata executării silite.

 

Consultanță juridică: analiza cazurilor, opinii juridice, asistență la negocieri și semnarea de contracte sau alte înscrisuri juridice, identificarea soluțiilor juridice optime, stabilirea consecințelor juridice ale unor fapte sau acte juridice.